AUGENÄRZTE IN DÜSSELDORF ZENTRUM
Dr. med. Philipp Franko Zeitz
Dr. med. Joachim Zeitz

Menü
Anfahrt

Blumenstrasse 11-15
40212 Düsseldorf

Neuen Begriff suchen

V

Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom (Abkürzungen & Akronyme: VKH, VKHS, VKH-Syndrom)

Synonyme

uveomeningoenzephales Syndrom
okulokutanes Syndrom
oculocutanes Syndrom
Vogt-Koyanagi-Syndrom
Harada-Syndrom
Uveo-Enzephalitis
Harada-Krankheit

Übersetzungen

Chinesisch伏格特-小柳-原田综合征
EnglischVogt-Koyanagi-Harada disease
Französischmaladie de Vogt-Koyanagi-Harada
Griechischσύνδρομο Vogt-Koyanagi-Harada
Japanisch原田病
Spanischsíndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
SchwedischVogt-Koyanagi-Haradas syndrom
EnglischVogt-Koyanagi-Harada syndrome (Abkürzungen & Akronyme: VKH, VKHS, VKH syndrome)
Englischuveodermatologic syndrome
Englischuveoencephalitis
Englischuveo-encephalitis
EnglischHarada disease
EnglischHarada syndrome
EnglischVogt-Koyanagi syndrome (Abkürzungen & Akronyme: VKS, VK syndrome)
JapanischVogt-小柳-原田病
JapanischVogt-小柳-原田症候群